• fronczek team
 • asserring
 • jeroen fronczek
 • veer en telraam

Begeleiding en/of verzorging van uw administratie van A tot Z


Maak een afspraak

Wij weten als geen ander dat u zich liever met uw onderneming bezig houdt of van uw welverdiende vrije tijd geniet, dan dat u zich met uw administratie moet bezighouden. Daarom begeleiden en/of verzorgen wij uw administratie van A tot Z.

Ons motto is dan ook…. ieder zijn vak!

Laatste nieuws

Belastingdienst: sectorgericht toezicht op inhuren zzp’ers
Bij ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en grotere bouwprojecten begint de Belastingdienst met toezicht op zzp-wetgeving. De dienst handhaaft beperkt – voorlopig tot 1 januari 2021 – maar kan correctieverplichtingen, naheffingen en boetes opleggen, na zorgvuldige afweging. Later begint de dienst hiermee ook in andere sectoren.
Samenwerking
Om zorgvuldigheid in het algemeen te betrachten wil de Belastingdienst samenwerken met brancheverenigingen, koepelorganisaties en arbeidsbemiddelaars. Deze sectorbrede werkwijze moet voorkomen dat toezicht en handhaving de arbeidsmarkt verstoren.
Nieuwe wetgeving
De Belastingdienst begint met de zorg en de bouw, omdat deze branches veel moeite hebben met het vinden van werknemers en zich daarom min of meer noodgedwongen bedienen van zzp’ers. Er ontstaan dan al snel arbeidsrelaties die feitelijk dienstbetrekkingen zijn. Het wachten is op nieuwe wetgeving voor het inhuren van zelfstandigen.
 • In de zorg en in de bouw ontstaan met zzp’ers snel arbeidsrelaties die in feite dienstbetrekkingen zijn.
 • Hoe gaat u het beste om met de huidige regelgeving? Ons kantoor adviseert u graag.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Bijstandsregeling voor ondernemers gewijzigd
Het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) is per 1 januari van dit jaar op een aantal punten gewijzigd. Het BBZ is bedoeld voor ondernemers met financiële problemen en voor mensen die een onderneming beginnen vanuit een uitkering. De instroom van oudere ondernemers wordt beperkt. Wanneer u al gebruikmaakt van de regeling verandert er niets.
Geboren voor 1 januari 1960
Als oudere ondernemer komt u voor de regeling in aanmerking wanneer u geboren bent voor 1 januari 1960. U kunt deze hulp aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Bij het toewijzen wordt onder andere gekeken naar uw eigen vermogen. Dat vermogen bestaat, kort door de bocht, uit al uw bezittingen minus uw schulden. Er wordt ook gekeken naar het vermogen van uw fiscale partner.
Mogelijkheden
Ons kantoor staat voor u klaar om samen met u de balans op te maken en eens goed te kijken naar de mogelijkheden die de huidige regelgeving biedt. Ook kunnen we gezamenlijk eens doornemen of u in aanmerking komt voor subsidies, toeslagen en kortingen. Op dit terrein blijven jaarlijks vele miljoenen op de staatsplank liggen.
 • Bij het toewijzen van bijstand voor zelfstandigen wordt onder andere gekeken naar uw eigen vermogen.
 • Er wordt ook gekeken naar het vermogen van uw fiscale partner en minderjarige kinderen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Kabinet: breed gesprek over zzp’ers
De Nederlandse overheid is al tijden bezig met wet- en regelgeving met betrekking tot het werken als zelfstandige. Voor welke opdracht mag uw bedrijf een zzp’er inschakelen en wanneer is een zzp’er feitelijk een werknemer? Het huidige kabinet kiest ervoor de komende maanden in gesprek te gaan met alle betrokken partijen (werkgevers, werknemers, zzp’ers en betrokken organisaties).
Webmodule
Een van de maatregelen waarop het kabinet broedt is een webmodule. Dit is in feite  een vragenlijst, die u invult wanneer u een zzp’er wilt inhuren. Rolt daar goedkeuring uit, dan krijgt u een opdrachtgeversverklaring. Vervolgens blijft u verschoond van naheffingen van loonbelasting en werknemersverzekeringen. Net als het opstellen van sluitende wet- en regelgeving is het opstellen van voornoemde vragenlijst geen sinecure. Dit is in diverse tests gebleken.
Sluitend geheel
Aan de module wordt dus nog gewerkt, net als aan nieuwe wet- en regelgeving, die in combinatie met de module een sluitend geheel zou moeten vormen. Het kabinet wil een en ander in het eerste kwartaal van 2020 presenteren. Ons kantoor staat altijd klaar met raad en daad, om erbij te helpen dat uw bedrijf volgens de geldende regels werkt.
 • Na het krijgen van een opdrachtgeversverklaring blijft u verschoond van naheffingen van loonbelasting en werknemersverzekeringen.
 • Het kabinet wil een sluitend geheel aan maatregelen presenteren in het eerste kwartaal van 2020.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Leasefietsers behouden reiskostenvergoeding
Per 1 januari komend jaar begint de bijtellingsregeling voor zakelijke fietsen: 7 procent van de aanschafwaarde (consumentenadviesprijs). Daarbij is uitgegaan van 25 procent privégebruik. Het was niet duidelijk of naast deze regeling de onbelaste vergoeding van 19 cent per zakelijke kilometer zou blijven bestaan, maar die duidelijkheid is er inmiddels: die vergoeding blijft bestaan.
Administratieve consequenties
Welke consequenties een en ander heeft voor de administratie van uw onderneming, neemt ons kantoor graag met u door. Het is nu in elk geval zo dat personeelsleden die gebruik (gaan) maken van een leasefiets van de zaak, recht behouden op een onbelaste kilometervergoeding van 19 cent wanneer men met een ander vervoermiddel dan de leasefiets naar en van het werk reist.
Belangenorganisaties
Het ministerie van Financiën heeft dit bevestigd. Volgens belangenorganisaties als de Koninklijke RAI Vereniging is behoud van de onbelaste reiskostenvergoeding naast de bijtellingsregeling cruciaal voor het succes van de fiscale regeling.
 • De bijtellingsregeling voor zakelijke fietsen gaat per 1 januari komend jaar in: 7 procent van de aanschafwaarde.
 • Personeelsleden die met een ander vervoermiddel naar en van het werk reizen, behouden het recht op een onbelaste kilometervergoeding van 19 cent.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Korting mrb bestelauto’s omlaag

Wanneer u voor uw onderneming gebruik maakt van bestelauto’s die op benzine of diesel rijden, dan is voor u het lagere bestelautotarief voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) van toepassing. Om elektrisch rijden voor u aantrekkelijker te maken, gaat het kabinet deze tarieven geleidelijk verhogen. Ons kantoor berekent graag hoe de keuze voor elektrische auto’s voor u uitpakt.
Lichter/zwaarder
De verhoging is gebaseerd op het gewicht van de bestelauto, zodanig dat het tarief voor lichtere bestelauto’s minder wordt verhoogd en het bedrag voor zwaardere exemplaren meer stijgt. Op het eerste gezicht gaat het niet om schokkende bedragen: gemiddeld 24 euro per jaar per bestelauto.
Belastingvoordelen
De verhoging gaat in per 2021 en duurt vooralsnog tot en met 2024: gemiddeld gaat het dan toch nog om een aardig bedrag. In 2025 wordt het (gemiddelde) tarief weer met €24 verlaagd. De huidige belastingvoordelen voor volledig elektrisch rijden, geldend tot 2021, worden verlengd tot 2025.
 • Gemiddeld €24 meer per jaar per auto, van 2021 tot en met 2024: toch nog een aardig bedrag.
 • De huidige belastingvoordelen voor volledig elektrisch rijden, geldend tot 2021, worden verlengd tot 2025.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Zakelijke balletjes kunnen duur zijn
Stel: u bent directeur, met een auto van de zaak, en u wordt lid van een golfclub om met zakenrelaties een balletje te slaan. De kilometers die u rijdt naar en van de golfclub beschouwt u niet als privé. Ook al niet omdat u slechts met zakenrelaties golft. U kunt dat ook aantonen: alle afspraken staan in uw agenda. Maar is de belastinginspecteur het hiermee eens?
Bijtelling
Onlangs kwam een dergelijke kwestie voor het Gerechtshof Den Bosch. De directeur in kwestie was in één kalenderjaar 79 keer naar en van de club gereden en zag die kilometers als zakelijk. De inspecteur zag de kilometers als privé, waardoor de auto niet buiten de bijtelling viel. Het Hof was het ten dele met de inspecteur eens.
Fiscale surprises
Volgens cijfers van de golfbranche beoefent een golfer zijn sport gemiddeld 17 keer per jaar. Daarom beschouwde het Hof 17 rondjes plus kilometers als privé. Daardoor viel de auto alsnog buiten de bijtelling. Ons kantoor kan ervoor zorgen dat u verschoond blijft van fiscale surprises. Wij staan voor u klaar.
 • Het kan zo zijn dat de belastinginspecteur met u van opvatting verschilt over wat zakelijk is en wat privé.
 • Wilt u zeker zijn van uw zaak, schakel dan ons kantoor in.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Uitstel administratieve plichten lage WW-premie
Sinds 1 januari van dit jaar is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Onder andere is de WW-premie gewijzigd. Voor werknemers met een vast contract geldt 2,94%; bij een contract voor bepaalde tijd is het 7,94%. Voor het toepassen van de lage premie moet in de loonadministratie een schriftelijke arbeidsovereenkomst met de werknemer opgenomen zijn. Als werkgever hebt u hiervoor uitstel gekregen tot 1 april.
Toevoeging
De schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet zowel door de werkgever als de werknemer ondertekend zijn. De onbepaalde tijd mag ook in een  door beide partijen ondertekende toevoeging worden vermeld. De overeenkomst moet op de loonstrook staan.
Terugwerkende kracht
De voornoemde coulanceregeling geldt slechts wanneer de werknemer voor 1 januari ’20 in dienst is getreden en het contract doorloopt na 31 maart. Tot 1 april kunt u de lage WW-premie afdragen. Overschrijding van de termijn betekent afdracht van de hoge premie, met terugwerkende kracht tot 1 januari. Ons kantoor staat voor u klaar met een complete uitleg.
 • De WAB maakt onderscheid in de WW-premie voor vaste (laag) en tijdelijke (hoog) werknemers.
 • Om te voldoen aan de voorwaarden van de lage afdracht hebt u tot 1 april de tijd.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Ontsnappen aan de transitievergoeding?
Dat uw bedrijf elke keer een transitievergoeding moet aftikken bij het niet verlengen van een tijdelijk contract… Het is me wat, met die nieuwe arbeidsrechtregels, die per 1 januari 2020 ingaan. Kostbare kwestie. U vraagt zich wellicht af of er manieren zijn om aan deze maatregel te ontsnappen. Het antwoord is kort: nee.
Woud aan regelgeving
Er is nogal wat te doen omtrent transitievergoedingen, ook wat betreft het beëindigen van een dienstverband na langdurige ziekte. Op dit gebied is inmiddels een respectabel woud aan regelgeving ontstaan, mede door recente uitspraken van de Hoge Raad. Ons kantoor staat klaar uw bedrijf door dit woud te loodsen en de financiële consequenties van uw handelen op dit gebied te overzien.
Vervaltermijn
Terug naar de transitievergoeding bij het beëindigen van een tijdelijk contract op initiatief van uw bedrijf: uw bedrijf is deze vergoeding verschuldigd aan de werknemer in kwestie, dus niet alleen als de werknemer erom vraagt. Er geldt een vervaltermijn van drie maanden, om ruimte te bieden aan oplossing van een geschil. Deze termijn is niet bedoeld als ontsnappingsclausule.
 • Er zijn geen manieren om onder het betalen van een transitievergoeding uit te komen wanneer uw bedrijf een tijdelijk contract beëindigt.
 • De vervaltermijn van drie maanden biedt ruimte aan oplossing van een geschil en is niet bedoeld als ontsnappingsclausule.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
WAB belangrijk voor uw bedrijf
Op 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Heel wat bedrijven zijn hiervan niet op de hoogte, laat staan dat men weet wat de wet inhoudt. Een voorlichtingscampagne van de overheid heeft verbetering gebracht, maar de stand van zaken lijkt nog steeds zorgelijk. Welke consequenties heeft de WAB voor uw bedrijf? Ons kantoor licht u graag voor.
Oproepkrachten
We doen dat bij voorkeur in een gesprek, dit bericht is slechts bedoeld om u – indien nodig – stof tot nadenken aan te reiken. Zeker wanneer uw bedrijf gebruik maakt van oproepkrachten is de WAB niet zonder (financiële) gevolgen. Wanneer uw bedrijf hierop niet is voorbereid, kan dat vervelend uitpakken.
Transitievergoeding
Behalve wat betreft oproepkrachten verandert er nog het een en ander. We noemen hier de regelgeving met betrekking tot transitievergoeding, payrolling (dezelfde arbeidsvoorwaarden als personeel in vaste dienst) en de WW-premie, die voor flexibel personeel hoger wordt.
 • Wanneer uw bedrijf gebruik maakt van oproepkrachten is de WAB niet zonder financiële gevolgen.
 • De regelgeving met betrekking tot transitievergoeding, payrolling en de WW-premie verandert door de WAB.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Ontslag langdurig zieke werknemer
Als werkgever bent u verplicht een zieke werknemer twee jaar door te betalen en u in te zetten voor re-integratie. Wanneer u aan uw verplichtingen hebt voldaan, mag u de loonbetaling stoppen en de werknemer in kwestie ontslaan, tegen betaling van een transitievergoeding. Wanneer u de loonbetaling stopt, maar de werknemer niet ontslaat, ontstaat een slapend dienstverband.
Hoge Raad
In de praktijk gingen rechters divers om met verzoeken van werknemers om ontslag en betaling van een transitievergoeding. Advocaat-generaal De Bock van de Hoge Raad heeft hierover recent geadviseerd: als werkgever bent u in principe verplicht, op verzoek van de werknemer, zo’n slapend dienstverband te beëindigen en een bedrag ter hoogte van de transitievergoeding te betalen.
Compensatieregeling
Voor de transitievergoeding na slapende dienstverbanden treedt op 1 april 2020 een compensatieregeling in werking, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Deze compensatie heeft gevolgen voor de premies die u betaalt. Ons kantoor verstrekt u graag advies op maat: wat is in uw geval de beste keuze?
 • Volgens de advocaat-generaal van de Hoge Raad bent u als werkgever verplicht, op verzoek van de langdurig zieke werknemer, een slapend dienstverband te beëindigen.
 • Voor de bijbehorende transitievergoeding kunt u per 1 april 2020 compensatie aanvragen, met gevolgen voor de premies die u betaalt.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Voordelen van ANBI en SBBI
In de berichten van ons kantoor aan stichtingen en verenigingen vallen regelmatig de termen ANBI en SBBI. Dit zijn predicaten die u kunt verwerven wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet. Het voert voor dit bericht te ver om al die voorwaarden en de daaraan gekoppelde voordelen uiteen te zetten. We gaan hier kort op de materie in en staan uiteraard voor u klaar met raad en daad.
ANBI
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status is te verwerven als uw instelling zich voor minstens 90 procent inzet voor het algemeen nut. Een ANBI heeft veel fiscale voordelen. Een ANBI is verplicht heel wat administratieve gegevens ordelijk te publiceren en moet daarnaast aan een reeks andere voorwaarden voldoen. Een Culturele ANBI heeft nog meer voordelen.
SBBI
SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Voorbeelden zijn verenigingen op het gebied van sport, muziek, toneel en scouting (padvinderij). Een SBBI betaalt geen belasting over schenkingen en erfenissen, mits aangewend voor een sociaal belang. Ook een SBBI moet aan voorwaarden voldoen: voor uitleg kunt u bij ons kantoor terecht.
 • ANBI en SBBI zijn predicaten die uw instelling kan verwerven, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
 • Beide predicaten brengen – veelal fiscale – voordelen met zich mee. Een nauwkeurige boekhouding is vereist.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Nieuwe KOR ook voor stichtingen en verenigingen  
Per 1 januari jongstleden is de KOR (Kleine OndernemersRegeling) opgevolgd door de OVOB (Omzetgerelateerde Vrijstellingsregeling van OmzetBelasting), in de volksmond ‘de nieuwe KOR’. De oude KOR gaf recht op volledige of gedeeltelijke vermindering van de af te dragen btw voor kleine ondernemers, de nieuwe versie heeft een breder bereik en is ook toegankelijk voor stichtingen en verenigingen. Ons kantoor bekijkt graag met u of deze regeling aantrekkelijk is voor uw organisatie.
Voorwaarden
In administratief opzicht kan de nieuwe KOR een verlichting betekenen. Er zijn voorwaarden. Zo dient uw organisatie in Nederland gevestigd te zijn en de in Nederland behaalde, jaarlijkse omzet mag maximaal €20.000 bedragen. Er geldt dan btw-vrijstelling. Dat houdt tegelijk in dat u geen btw mag berekenen of aftrekken. Overigens blijft u verplicht (kopieën van) inkoopfacturen te bewaren.
Consequenties
U bent niet verplicht de KOR toe te passen, maar als u ervoor kiest, geldt de regeling voor minimaal drie jaar (daarna moet u opzeggen bij de Belastingdienst). Vanwege deze voorwaarde en andere consequenties raden we u aan gedegen advies in te winnen. Ons kantoor staat voor u klaar.
 • U bent niet verplicht de nieuwe KOR toe te passen, maar als u ervoor kiest, geldt de regeling voor minimaal drie jaar.
 • Vanwege deze voorwaarde en andere consequenties raden we u aan gedegen advies in te winnen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Terugloop ledental, wat nu?
Wanneer uw vereniging te maken heeft met terugloop in het aantal leden, kan dat de financiële huishouding op den duur schaden. Dit probleem komt bij veel verenigingen voor. Uw financiële huishouding is onze specialiteit en gaat ons aan het hart. Daarom hebben wij wat advies ingewonnen met betrekking tot het werven van leden. Dat geven we hier door, in het kort. Een specialist inschakelen is een goed idee, maar misschien hebt u hier al iets aan.
Verwachtingen
Het is verstandig een aantal vragen te stellen, in de vorm van een enquête, zowel aan huidige leden als aan opzeggers. Waarom zijn uw huidige leden lid geworden en voldoet hun lidmaatschap nog altijd aan de verwachtingen? Aan ex-leden kunt u vragen waarom zij hebben opgezegd. Aan de hand van de antwoorden kunt u een wervingscampagne opstellen, afgestemd op eigentijdse behoeften.
Nieuwe doelgroepen
In een wervingscampagne kunt u zich richten op ex-leden en potentiële nieuwe leden, die zich in uw gebruikelijke doelgroep bevinden. Bij het benaderen van nieuwe doelgroepen is het natuurlijk van belang dat het (vernieuwde) aanbod van uw vereniging aansluit op wensen die in deze doelgroepen leven.
 • Het is verstandig een aantal vragen te stellen, in de vorm van een enquête, zowel aan huidige leden als aan opzeggers.
 • Aan de hand van de antwoorden kunt u een wervingscampagne opstellen, afgestemd op eigentijdse behoeften.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
AVG: bent u al helemaal op de hoogte?
Aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 is ingegaan, hebben we eerder aandacht besteed. Maar tot veel verenigingen en stichtingen is nog niet helemaal doorgedrongen wat de AVG inhoudt. Ons kantoor is geen specialist op dit terrein, maar we wijzen u graag de weg. Al is het maar vanwege eventuele financiële gevolgen van fouten. Hieronder stippen we alvast wat zaken aan.
Boetes
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op naleving van de AVG. In principe kan de AP miljoenenboetes uitdelen, maar uw buurtvereniging hoeft daarvoor natuurlijk niet bang te zijn. Toch is het altijd verstandig de wet na te leven, want kleinere boetes zijn ook vervelend.
Toestemming
De AVG komt er in het kort op neer dat personen, van wie u over gegevens beschikt, daarvan geen nadelen mogen ondervinden. Bovendien moet u toestemming hebben deze gegevens te verzamelen en te gebruiken, alleen voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. Met betrekking tot zaken als bijvoorbeeld ras, etnische afkomst, politieke opvattingen en seksuele geaardheid mogen gegevens niet worden verzameld, uitzonderingen daargelaten.
 • Persoonsgegevens mag u alleen verzamelen en gebruiken met het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn, met toestemming van de persoon in kwestie.
 • Bepaalde gegevens mogen niet worden verzameld, uitzonderingen daargelaten.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Onbelaste vrijwilligersvergoeding geïndexeerd

In het Belastingplan 2020, gepubliceerd op Prinsjesdag, is opgenomen dat de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding met ingang van 1 januari 2020 jaarlijks wordt geïndexeerd. Dit betekent dat de vergoeding dezelfde waarde houdt, wat koopkracht betreft. Deze maatregel was door de Eerste Kamer al goedgekeurd.
Voorwaarden
De stand van zaken is op dit moment (sinds begin 2019) dat vrijwilligers, mits zij voldoen aan alle voorwaarden, vergoedingen mogen ontvangen van maximaal €170 per maand en €1700 per kalenderjaar. Hierover hoeven zij geen belasting en premie volksverzekeringen te betalen. Als organisatie bent u over dit bedrag geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.
Afronding
Bij het indexeren zal de overheid gebruik maken van afronding. Per kalenderjaar wordt de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding afgerond op een veelvoud van 100 euro. Daardoor is een jaarlijkse wijziging van het bedrag niet nodig.
 • Met ingang van 2020 wordt de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding jaarlijks geïndexeerd.
 • Per kalenderjaar wordt de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding afgerond op een veelvoud van 100 euro.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Medische kosten en fiscus na overlijden
Wanneer iemand overlijdt, kan de fiscale afwikkeling van de nalatenschap een complex geheel zijn. In dit bericht stippen wij een aantal aspecten aan, er is hier uiteraard geen ruimte alles tot in detail uit te leggen. Vanzelfsprekend staat ons kantoor voor u klaar alles aan u persoonlijk toe te lichten.
Facturen
Wanneer er sprake is van kosten voor medische en andere zorg voor iemand voor diens overlijden, kunnen de erfgenamen de facturen voldoen uit de onverdeelde nalatenschap. Deze kosten komen dus ten laste van de nalatenschap en verlagen de belaste verkrijging van de erfgenamen.
Inkomstenbelasting
Anders ligt het met de aftrekmogelijkheid voor zorgkosten wat betreft de inkomstenbelasting van de overledene. De Hoge Raad heeft zich hierover onlangs uitgesproken. De erfgenamen in kwestie hadden de zorgkosten voor hun moeder na haar overlijden in mindering gebracht op haar inkomen. Dit vond geen doorgang, maar dit betekent ook weer niet dat deze zorgkosten fiscaal buiten beschouwing blijven.
 • Kosten voor medische en andere zorg kunt u als erfgenaam van de nalatenschap aftrekken.
 • Het verrekenen van deze kosten met de inkomstenbelasting ligt gecompliceerder.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Veel toeslagen blijven nog steeds ongebruikt
Een paar maanden geleden zag het er nog naar uit dat veel Nederlanders dit jaar iets meer te besteden zouden hebben, maar de inflatie loopt op. Toch stijgen de meeste lonen, wat betreft de inkomstenbelasting wordt het tweeschijvenstelsel ingevoerd, diverse uitkeringen en toeslagen worden verhoogd en/of geïndexeerd en kortingen worden naar boven bijgesteld.
Vele miljoenen
Wanneer u regelmatig de krant leest of op een andere manier het nieuws volgt, wist u dit wel, zo ongeveer. Wat ook met zekere regelmaat in het nieuws komt, is dat er jaarlijks vele miljoenen aan toeslagen op de plank blijven liggen. En hoewel dit verschijnsel aandacht krijgt, verandert er niet veel. Ten onrechte denkt men in het algemeen dat toeslagen slechts te maken hebben met uitkeringsgerechtigden en laagopgeleiden.
Geldt dit voor u?
Vooral ouderen, studenten, starters op de arbeidsmarkt, parttimers, mensen die even zonder baan zitten en ouders met kleine kinderen laten geld liggen. Alles bij elkaar geldt dit dus voor een groot deel van de Nederlandse bevolking. Geldt dit ook voor u? Ons kantoor staat klaar om met u door te nemen waarop u precies recht hebt.
 • Een groot deel van de Nederlandse bevolking laat geld liggen door geen beroep te doen op toeslagen.
 • Ons kantoor staat klaar om met u door te nemen waarop u precies recht hebt.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Btw bouwkosten huis met zonnepanelen deels aftrekbaar
Sinds een recent oordeel van de Hoge Raad staat vast dat de btw op bouwkosten van nieuwe woningen (met daarin een ruimte voor zakelijke doeleinden) met zonnepanelen deels aftrekbaar is. De Hoge Raad steunt de uitspraak, die het Hof Arnhem-Leeuwarden eind 2017 hieromtrent deed, door een cassatieberoep van staatssecretaris Menno Snel ongegrond te verklaren.
Ondersteuning zonnepanelen
De eigenaar van een nieuwbouwwoning (met daarin een zakelijke ruimte) met zonnepanelen claimde btw-aftrek op de bouwkosten van het dakdeel waarop de zonnepanelen zijn geplaatst. Voornoemd Hof gaf de eiser gelijk, omdat het dakdeel mede dient ter ondersteuning van de zonnepanelen. De staatssecretaris was het daarmee niet eens, maar klopte tevergeefs aan bij de Hoge Raad.
Kleine Ondernemersregeling
Om de hoogte van de btw-aftrek te bepalen, geldt een speciale berekening. Ons kantoor weet er meer van en is u graag van dienst. Nog een belangrijke opmerking: wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwe ‘Kleine Ondernemersregeling’ kan dit betekenen dat u in dit kader minder btw kunt terugvragen, of een deel van de aftrek moet terugbetalen.
 • Om de hoogte van de btw-aftrek in de beschreven omstandigheden te bepalen, geldt een speciale berekening.
 • Wanneer u gebruik wilt maken van de nieuwe KOR, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de btw-aftrek.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Vervroegd aflossen: adders onder het gras
Financiële meevallers gebruiken voor het (gedeeltelijk) vervroegd aflossen van een  hypotheek wordt vergemakkelijkt doordat meer banken gelegenheid geven dit boetevrij te doen. Vervroegd aflossen heeft voordelen, maar nadelen zijn er ook. De afweging is een kwestie van sommetjes maken, gebaseerd op uw persoonlijke situatie. Ons kantoor maakt die sommetjes graag voor u.
Voordelen
De materie is te complex om hier volledig uit de doeken te doen. Dat doel beogen wij dan ook niet, maar we stippen een en ander kort aan. Een overweging om vervroegd af te lossen, kan zijn dat aflossen al een tijd voordeliger is dan sparen. En: wanneer u substantieel aflost, dalen uw maandlasten. Daarnaast zal verhoging van de hypotheekrente u minder zorgen baren. Waardedaling van uw huis levert minder eventuele restschuld op.
Nadelen
Nadeel van eerder aflossen is een lagere hypotheekrenteaftrek. Daarnaast: de overwaarde van de woning stijgt, waardoor – kort door de bocht – de aftrekmogelijkheden voor een volgende woning kunnen dalen. Ook wordt u minder flexibel in het opvangen van financiële tegenvallers. En: u kunt aan het eind van de hypotheekperiode te maken krijgen met extra inkomstenbelasting.
 • Vervroegd (gedeeltelijk) aflossen van uw hypotheek heeft voordelen, maar nadelen zijn er beslist ook.
 • De afweging is een kwestie van sommetjes maken, gebaseerd op uw persoonlijke situatie. Ons kantoor doet dat graag voor u.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Elektrisch rijden blijft aantrekkelijke optie
De belastingvoordelen, die u geniet als eigenaar en koper van een elektrische auto, blijven voorlopig voor een groot deel bestaan. Dit staat in de op Prinsjesdag openbaar gemaakte maatregelen van het kabinet Rutte III. Deze voordelen zouden in 2021 worden afgeschaft.
Financiële plaatje
Het kabinet heeft besloten elektrisch rijden te blijven stimuleren. Daarom blijven voordelen als vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en bpm (aanschafbelasting) gelden tot 2025. Wanneer u eigenaar bent van een elektrische auto komt uw financiële plaatje er dus anders uit te zien. Uiteraard geldt dit eens te meer wanneer u de aanschaf van een elektrische auto overweegt. Ons kantoor berekent graag voor u wat in uw situatie de verstandigste keuze is.
Bijtelling
Per 1 januari 2020 wordt het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s van de zaak verhoogd van 4 naar 8 procent over de eerste € 45.000. In 2021 wordt de bijtelling verhoogd naar 12 procent over de eerste € 40.000 en voor de jaren 2022 tot en met 2024 wordt het bijtellingspercentage 16 procent. In 2025 is dat 17 procent en in 2026 geldt dezelfde bijtelling als voor alle andere auto’s: 22 procent.
 • Voordelen als vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en bpm blijven gelden tot 2025.
 • De bijtelling voor elektrische auto’s van de zaak wordt geleidelijk verhoogd tot 22 procent in 2026.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Wat klanten over ons zeggen

Waarom kiezen klanten voor ons kantoor? Hoe waarderen zij onze dienstverlening en de samenwerking? Wat vinden klanten uniek aan ons? Laat je inspireren door hun verhalen en bedenk wat wij voor jou kunnen betekenen.

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Sed posuere consectetur est at lobortis. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.

Merel LeeuwerinkBaan - bedrijf

Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla.

Hendrik-Jan GijsbersBaan - bedrijf

Maak kennis met het gedreven en enthousiaste team van B&J

B&J is een kleinschalig, modern en klantgericht belasting- en administratiekantoor. Samen beheersen wij alle disciplines van de accountancy. Van financiële verslaglegging tot advisering. Maar net zo belangrijk: aandacht voor onze klanten. En daar zijn we trots op! Benieuwd naar ons team van B&J?

Blijf op de hoogte!

Met onze app heb je Administratiekantoor Fronczek altijd bij de hand. Ook als we er niet zijn. 24 uur per dag en 7 dagen per week zijn we toch bereikbaar.

app screenshot