Belastingfeeds

Zakelijk
 • Wijziging ambtshalve beleid voorheffingen vennootschapsbelasting
  on januari 20, 2023 at 2:30 pm

  Op 18 januari 2023 is het Besluit Fiscaal Bestuursrecht gewijzigd. De inspecteur kan nu een voorheffingenbeschikking vennootschapsbelasting (Vpb) ambtshalve verhogen.

 • 'Landelijke Landbouwnormen 2022' beschikbaar
  on januari 3, 2023 at 9:30 am

  De 'Landelijke Landbouwnormen 2022' zijn beschikbaar. Hierin vindt u de normbedragen voor 2022 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

 • Belastingplan 2023 aangenomen
  on december 27, 2022 at 12:40 pm

  Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2023. Dit betekent dat per 2023 weer een aantal belastingmaatregelen wijzigt.

 • 2023: geen betalingskorting voorlopige aanslag vennootschapsbelasting
  on december 23, 2022 at 8:30 am

  Vanaf 1 januari 2023 krijgt u geen betalingskorting meer als u uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting in 1 keer betaalt, vóór de uiterste betaaldatum van de 1e termijn. Het kabinet schaft deze betalingskorting af. Het geld dat het kabinet zo bespaart, gaat het gebruiken voor lastenverlichting voor huishoudens.

 • Handleiding 'Waardering van verpachte gronden in box 3 2022' beschikbaar
  on december 21, 2022 at 8:00 am

  In deze handleiding vindt u de uitgangspunten en normen voor 2022 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3. En 2 tabellen waarmee u de waarde van deze gronden kunt berekenen.

 • Btw-aangifte betalen? Dat kan nu met iDEAL
  on november 9, 2022 at 12:30 pm

  Doet u btw-aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan kunt u vanaf 8 november 2022 uw aangifte na insturen direct met iDEAL betalen. U vindt hiervoor in Mijn Belastingdienst Zakelijk – bij de ingestuurde aangifte – een betaallink. Hiermee wil de Belastingdienst betalingen makkelijker maken.

 • Belastingplan 2023 - op rijksoverheid.nl staan de voorgestelde veranderingen
  on september 20, 2022 at 2:15 pm

  Het kabinet heeft op Prinsjesdag 20 september 2022 de begroting voor 2023 aan de Tweede Kamer gepresenteerd en ter behandeling aangeboden. U vindt de voorgestelde veranderingen voor onder andere belastingen en toeslagen op rijksoverheid.nl.

Particulier
 • Tijdelijk geen mrb en bpm voor ontheemden uit Oekraïne
  on januari 3, 2023 at 3:00 pm

  Mensen die Oekraïne hebben verlaten vanwege de oorlog ('ontheemden'), hoeven tot en met 3 maart 2024 geen motorrijtuigenbelasting (mrb) te betalen. Ook krijgen zij een vrijstelling van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). Dat sluit aan bij de Europese vrijstellingsregeling van douanerechten.

 • Moet u toeslag terugbetalen? U krijgt voortaan andere brieven van ons
  on januari 2, 2023 at 7:00 am

  U bent gewend om van ons brieven met daaraan een acceptgiro te krijgen. Maar de acceptgiro verdwijnt. Daarom stoppen we stap voor stap met het versturen van brieven met acceptgiro's. Na 1 juni 2023 sturen wij helemaal geen acceptgiro's meer.

 • Belastingplan 2023 aangenomen
  on december 27, 2022 at 12:40 pm

  Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2023. Dit betekent dat per 2023 weer een aantal belastingmaatregelen wijzigt.

 • Herstel aftrek giften aan culturele ANBI's
  on december 23, 2022 at 9:00 am

  De rekenmethode voor de aftrek van giften aan culturele algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) is niet goed toegepast voor fiscale partners. Lees wat dit betekent en hoe we dit herstellen.

 • Handleiding 'Waardering van verpachte gronden in box 3 2022' beschikbaar
  on december 21, 2022 at 8:00 am

  In deze handleiding vindt u de uitgangspunten en normen voor 2022 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3. En 2 tabellen waarmee u de waarde van deze gronden kunt berekenen.

 • Belastingplan 2023 - gevolgen vrijstelling eigen woning voor schenking in aaneengesloten kalenderjaren
  on november 30, 2022 at 2:00 pm

  Het kabinet heeft plannen om de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning te verlagen per 1 januari 2023 en af te schaffen in 2024. Krijgt u deze schenking in 2022 voor de 1e keer, maar niet het volledige belastingvrije bedrag? En krijgt u de schenking verdeeld over meerdere aaneengesloten kalenderjaren? Dan heeft dit al gevolgen voor uw vrijstelling voor de eigen woning in 2023.

 • Niet-bezwaarmakers box 3 hoeven geen verzoek tot vermindering te doen
  on november 4, 2022 at 3:00 pm

  Er wordt gekeken of niet-bezwaarmakers toch recht hebben op rechtsherstel box 3. Mocht dit het geval zijn, zal dit voor iedereen gelden die geen of te laat bezwaar tegen de box 3-heffing heeft gemaakt. U hoeft dus géén verzoek tot vermindering te doen.