• Algemene voorwaarden

    veer en telraam

U kunt met onderstaande link onze Algemene Voorwaarden downloaden en/of inzien. Onze algemene voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Amsterdam (kantoor Hoofddorp) onder nummer: 33175764

Algemene Voorwaarden
U kunt hier onze algemene voorwaarden in PDF-formaat downloaden of openen. (Document wordt geopend in een nieuw venster)

Verwerkersovereenkomst
U kunt hier onze algemene voorwaarden in PDF-formaat downloaden of openen. (Document wordt geopend in een nieuw venster)

Adobe Acrobat Reader
De meest recente versie van Adobe Reader kun u hier downloaden